XV-OJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

2016 m. Šokių Šventės ruošos komiteto vardu, su malonumu pranešame, kad Šventės programos video įrašas jau internete: youtu.be/OG6C_KYEC5I!


Programa