committee shot

 

Šokių šventės organizatoriai

Laukiame jūsų atvykstančių į istorinį Baltimorės miestą. Jūs tikrai būsite nustebinti unikalaus ir dinamiško Baltimorės miesto, kuris didžiuojasi Amerikos lietuvių paveldu, vaizdais ir istorija.

Kūrybinis komitetas

Tomas E. Mikuckis
Meno Vadovas
Simona Užaitė
Scenografijos ir Dizaino Vadovė
Sigita Barysienė
Narė
Giedrė Elekšytė-Knieža
Narė
Ramona Kaminskaitė
Narė
Vilija Yčaitė
Narė

 

Organizacinis komitetas

Leonard Linas Orentas
Pirmininkas
Rytis Grybauskas
Vice pirmininkas
Izabelė Laučkaitė Howes
Vice pirmininkė
Jūratė Bujanauskas
Iždininkė
Ramunė Kligytė
Sekretorė/Sekmadienio vakaro banketas
Gintaras Buivys
Savanorių vadovas
Marija Dainienė
Šventės leidinio redaktorė
Algimantas Gustaitis
JAV Krašto valdybos atstovas
Deanna Izabelė Howes
Atsakinga už informacinę sklaidą
Jonas Howes
Lėšų telkimo vadovas
Vida Kairienė
Kanados LB Krašto valdybos atstovė
Vilija Kirvelaitienė
Mokytojų ir šokių grupių registracija
Vytenis Krukonis
Atsakingas už interneto svetainę
Vaida Meižienė
Penktadieno vakaronės organizatorė
Paulius Orentas
Atsakingas už grafinį dizainą
Nerija Orentienė
Atsakinga už transportą
Algis Šilas
Atsakingas už spaudą
Rūta Skučienė
Organizacinio komiteto narė
Ieva Smidt
Lėšų telkimas
Ilona Verbušaitienė
Šventės leidinio redaktorė
Danelė Vidutienė
JAV Krašto valdybos atstovė
Linas Virbickas
Atsakingas už grafinį dizainą
Diana Vizgirdaitė
Organizacinio komiteto narė
Artūras Vorobjovas
Maisto ir gėrimu paslaugos
Ingrida Vorobjovė
Organizacinio komiteto narė
Povilas Žemaitaitis
Saugos ir saugumo vadovas