Per Antrąjį pasaulinį karą ir Tarybų sąjungos okupaciją šimtai tūkstančių lietuvių buvo priversti pabėgti iš tėvynės ir pradėti naują gyvenimą plačiame pasaulyje. Negalėdami palaikyti ryšių su giminėm už Geležinės uždangos, jie bijojo prarasti savo kultūrinį paveldą: kalbą, muziką, šokius, papročius. Todėl kūrė lietuviškas šeimas, steigė lituanistines mokyklas, įkūrė lietuviškas parapijas, organizavo šokių, teatro ir  choralines grupes, kad išlaikytų gyvą tautos paveldą. Lietuviai ypatingai brangino dainas ir šokius. Ypač tautiniai šokiai jungė išeivius.

Čikagos lietuvių bendruomenė suorganizavo pirmąją Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventę prieš daugiau nei 50 metų. 1957 metais įvyko pirmoji lietuvių tautinių šokių šventė, kuriai vadovavo  Bruno Shotas. Šventėje dalyvavo    šokėjai iš 18 JAV valstijų ir Kanados. Tai buvo svarbus istorinis įvykis JAV lietuvių bendruomenei.

Tais pačiais metais buvo įsteigtas Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI). Jo užduotis – išlaikyti ir puoselėti tautinius šokius, muziką, autentišką aprangą ir papročius. LTŠI palaiko glaudžius ryšius su tautinių šokių grupėmis iš viso pasaulio ir kasmet organizuoja Dainavos stovykloje (pietrytiniame Mičigane) šokių mokymo stovyklas, trunkančias visą savaitę. Nuo 1957 m. LTŠI  su JAV ir Kanados lietuvių bendruomenėmis, kas ketverius metus organizuoja lietuvių tautinių šokių šventes.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šokių grupės iš Lietuvos gali laisvai keliauti ir pasirodyti pasaulyje. Nuo 1992 metų Šiaurės Amerikos lietuvių šokių  šventėse dalyvaudavo šokių kolektyvai iš Lietuvos. Iš Lietuvos atvykstantys mokytojai ir choreografai padeda puoselėti lietuvių tautinio šokio meną.

I-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1957m.

Šventėje dalyvavo 29 šokių kolektyvai iš 18 JAV valstijų ir Kanados. Į šią šventę susirinko daugiau nei1100 šokėjų, 800 dainininkų.
Šokių šventės vadovas Bruno Shotas.

II-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1963m.

Šokių šventėje dalyvavo 1100 šokėjų. Šokių šventėje buvo šokami ypatingos kompozicijos šokiai, vaizduojantys laiko kaitą.

Šokių šventės vadovas Liudas Sagys.

III-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1968m.

Šokių šventėje dalyvavo 1500 šokėjų. Kolektyvai atliko 20 lietuvių liaudies šokių, dainavo chorai.
Šokių šventės vadovė Jadvyga Meiliūnaitė-Matulaitienė.

IV-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1972m.

Šokių šventėje dalyvavo 1700 šokėjų iš JAV, Pietų Amerikos ir Vokietijos. Šventės viešnia buvo prezidento Niksono žmonai Patricia Nikson.
Šokių šventės vadovė Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė.

V-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1976m.

Šokių šventėje dalyvavo 1800 šokėjų. Šventėje buvo paminėta JAV valstijų  200 metų sukaktis. Ta proga šventės dalyviai atliko amerikiečių šokį ,,Virginia Reel”. Šokių šventės viešnia buvo tuometinio prezidento žmona Betty Ford.
Šokių šventės vadovė Galina Gobienė.

VI-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1980m.

Šventėje dalyvavo net 2200 šokėjų.
Šokių šventės vadovė Nijolė Jasenaitė-Pupienė.

VII-oji Tautinių šokių šventė įvyko Klyvlende 1984m.

Pirmą sykį šventė įvyko ne Čikagoje. Šventėje dalyvavo 2000 šokėjų.
Šokių šventės vadovė Jadvyga Reginienė.

VIII-oji Tautinių šokių šventė įvyko Kanadoje 1988m.

Šventėje dalyvavo kolektyvai iš JAV, Australijos ir  Lenkijos. Iš viso – 1800 šokėjų.
Šokių šventės vadovai Rita ir Juozas Karasiejai, Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė ir Liudas Sagys.

IX-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1992m.

Šventėje dalyvavo 2100 šokėjų. Pirmą kartą atvyko tautinių šokių kolektyvas

,,Vėtrungė”iš Lietuvos.

Šokių šventės vadovė Dalia Dzikienė.

X-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 1996m.

Šventėje dalyvavo 2000 šokėjų. Per jubiliejinę šventę buvo pagerbti visi dešimties švenčių vadovai.
Šokių šventės vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich.

XI-oji Tautinių šokių šventė įvyko Toronte 2000m.

Šoko 1600 šokėjų. Jiems akomponavo folklorinės muzikos ansamblis

,,Žilvitis” iš Lietuvos.
Šokių šventės vadovai Rita and Juozas Karasiejai.

XII-oji Tautinių šokių šventė įvyko Čikagoje 2004m.

Šventėje dalyvavo 1500 šokėjų. Šios šventės garbės svečias buvo laikinasis Lietuvos prezidentas  Artūras Paulauskas.
Šokių šventės vadovė Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė.

XIII-oji Tautinių šokių šventė įvyko Los Andžele 2008m.

Pirmą kartą šventė įvyko Vakarinėj pakrantėje. Iš Lietuvos dalyvavo trys kolektyvai: ,,Grandinėlė”, ,,Kalnapusė”, ,,Sugrįžus”. Iš viso šventėje šoko  1100 šokėjų.
Šokių šventės vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė.

XIV-oji Tautinių šokių šventė įvyko Bostone 2012m.

Dalyvavo 1800 šokėjų iš 50 kolektyvų.
Šokių šventės vadovai Romas Jonusonis ir Vida Brazaitytė