Šokių kursai 2015 metais

Pranešame, kad kursai XV -tajai šokių šventei įvyko 2015 rugpjūčio 9-16 dienomis Dainavos stovykloje, Manchesteryje, Michigane. Kursus organizavo LTŠI ir kursų medžiagą nemokamai dalino tik LTŠI nariams. Mokytojai, kurie nepriklauso LTŠI ( nes nesusimokėjo nario mokesčio) galės nusipirkti šokių aprašymus ir muzikos įrašus.

Prašome susimokėti nario mokestį.

Čekius siųsti LTŠI:
Rutai Mickunienei
65 Woods Crossing
Holliston, MA 01746