Comments are off for this post

XV TSS 19: Paskutinioji informacija / Final reminders

2016.6.27

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Informacijos lapas

Esame suruošę jums ir šokėjams informacijos lapą su paskutiniaisiais priminimais, kurį rasite čia

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Repeticiju%20tvarkarastis%20ir%20bendra%20informacija/20160627_XV_TSS_Info_Sheet_v01.pdf

Šokių grupių pristatymas

Dėl tam tikrų sąlygų, turėjome pakeisti kelių grupių eigą pristatyme. Rasite pakeitimus čia:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Sokeju%20pristatymas%20ir%20finalas/02%20Sokeju%20pristatymas%20v05.pdf

Kadangi suprantame kad gal jau kai kas išvyko, turėsime visų grupių vadovams kopijas pristatymo parūpintas Baltimorėje.

Iki pasimatymo!

Linkiu visiems saugios kelionės į Baltimorę. Sunku tikėti kad jau už kelių dienų pasimatysime. Dėkojame vėl už jūsų nuostabų įnašą šiai šventei, ir tikiuos kad rasime laiko po visų repeticijų pasidžiaugti kartu nuostabiu rezultatu!

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.27

Dear dance teachers and directors –

Information sheet

We have prepared a summary information sheet with some important reminders, which you can find here:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Repeticiju%20tvarkarastis%20ir%20bendra%20informacija/20160627_XV_TSS_Info_Sheet_v01.pdf

Presentation of dance groups

Due to some last-minute circumstances, we have had to change the order of a few groups in the presentation of dancers. The updates are here:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69001393/20160627%20Sokeju%20pristatymas%20ir%20finalas/02%20Sokeju%20pristatymas%20v05.pdf

Because we know that some of you may have already left home, we will have copies available in Baltimore for each group.

Safe travels!

Wishing you the safest of journeys to Baltimore. It is hard to believe that we’ll be seeing each other in just a few days. We thank you again for your incredible contribution to this event, and I’m confident that we will find time after all the rehearsals to celebrate a fantastic outcome together!

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Director
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Team

Comments are closed.

Featured Sponsors