Comments are off for this post

XV TSS 18: Mokytojų pagerbimas / Teacher Reception

2016.6.20

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Mokytojų pagerbimas

Jei dar neatsakėte Vilijai ar dalyvausite mokytojų pagerbime šeštadienį vakare, prašome atrašyti iki rytojaus, antradienio, birželio 21 dienos. registracija@sokiusvente2016.org

Numatyta RSVP data jau praėjo, ir šventei reikia viešbučiui patvirtinti kiek dalyvių bus maistui užsakymui.

Pirmadienio ryto mokytoju atsisveikinimas

Lietuvių Tautinių Šokių Institutas visus mokytojus kviečia susiburti atsisveikinti ir paskutinį kartą pasidžiaugti šventės pabaiga. Visi gali laisvai užsukti ar minutei ar pusvalandžiui. Bus kavos ir mimozas. Lietuvos Liaudies Kultūros Centro direktorius Saulius Liausa dalyvaus, ir galės ir papasakoti visiems daugiau apie 2018 metų dainų šventę Lietuvoje. Pirmadienį, liepos 4 dieną, Hilton Baltimore, 9-10:30am

Ačiū,

Tomas, Vilija, ir LTSI Valdyba

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.20

Dear dance teachers and directors –

Teacher Recognition Dinner

If you have not yet done so, please RSVP if you will attend the teacher recognition dinner by tomorrow, Tuesday, June 21. registracija@sokiusvente2016.org

The RSVP date has already passed, and the organizing committee needs to confirm the number of attendees with the hotel.

Teachers’ goodbye reception

The Lithuanian Folk Dance Institute invites teachers to an informal get-together to say goodbye to friends new and old. Everyone is invited to stop by whether for a few minutes or a half hour. We will be providing coffee and mimosas. Saulius Liausa, director of the Lithuanian Folk Culture Center plans to stop by as well, and can answer questions about the upcoming 2018 Song Festival. Monday, July 4, Hilton Baltimore, 9-10:30am

Thanks!

Tomas, Vilija, and LFDI Officers

Comments are closed.

Featured Sponsors