Comments are off for this post

XV TSS 17: Pasitarimas įrašas ir keli priminimai / Webinar Recording and a few notes

2016.6.13

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Pasitarimo įrašas

Galite pasiklausyti praeito savaitgalio įrašo, kuriame tarėmės su organizacinio komiteto atstovais.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Priminimai

 • Vyšnių sodelis – Pagyvenusieji ir vyresnieji šokėjai kurie šoka šį šokį turi išmokti „Per girią girelę“ ir „Jadvygos polka“ priešokius. Nepamirškite tai padaryti. Tų šokių aikštės brėžiniuose rasite nurodymus, ir taip pat jums jau buvome persiuntę video įrašus judesių.
 • Saulale, kelk – kiekviena grupė turi parinkti vieną merginą, kuri išmoktų prologo įžangą. https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A; visos merginos šoką Blezdingėlės priešokį.
 • Džigūnas – šokio įžangoje dalyvauja ir merginos iš Sambūris, Ave Vita, Gintaras Toronto, Suktinis, ir 2 Grandis. https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY
 • Ak norėtum grįžti – šokėjai turi būti išmokę ir įėjimą ir išėjima, jeigu brėžiniuose nebuvo aišku, jau buvome išsiuntę ir įrašus:
 • Kupolinis – Berželis, Rūta, Gija, ir Jievaras turi sudėtingesnį išėjimą. Jei aikštės brėžiniuose nėra pilnai aišku, prašome parašyti kad pasitartumėme.
 • Finalas – visi pasižiūrėkite į aikštės brėžinius ir detalių aprašymą (žiūr. „20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“). Labai svarbu kad šokėjai mokėtų eigą, o sujungimus susirepetuosime visi kartu.
  • Vaikai, Pagyvenusieji, ir likusieji šokėjai šoką „C“ dalį – šokį išmokti nereikia bet turi būti pripratę kaip sustoti suėjimui.

Kostiumai

Dar kartą prašome kad visi pasitikrintų kad sekate VISUS kostiumo nurodymus. Kaip gerai žinote, šventėje parūpiname visą atributiką (props), bet kostiumus ir galvos apdangalus kiekviena grupė atsiveža.

Primenam – Pagyvenusieji vyrai atsiveža šiaudines skrybėles. Ir studentės turi turėti ir karūnas, ir vainikus, ir skareles (tos kurios šoka Medkirčiai).

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.13

Dear dance teachers and directors –

Webinar recording

The recording from this weekend’s webinar, where we were joined by members of the organizing committee, has been uploaded.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Reminders

 • Vyšnių sodelis – All groups performing this dance remain onstage for “Per girią, girelę” and “Jadvygos polka” and need to learn the accompaniments for these dances. The notes include the detils, and we circulated in prior emails videos of the movements:
 • Saulale, kelk – each group has to make sure one girl has learned the prologue introduction: https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A; all girls stay onstage for Blezdingėlė to dance the accompaniment
 • Džigūnas – Girls from Sambūris, Ave Vita, Gintaras Toronto, Suktinis, and 2 Grandis groups have to learn the entrance https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY
 • Ak, norėtum grįžti – All dancers need to learn the entrance and exit; if anything is unclear, here are re-attached the videos:
 • Kupolinis – Berželis, Rūta, Gija, and Jievaras have a more complex exit. If the notes are unclear, please email so we could connect.
 • Finalas – as a reminder, everyone please review the arena choreography as well as the added details circulated last week („20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“). Please make sure your dancers know the steps and sequence, so we can focus on the connections.
  • Children’s and Veteran groups and all others doing the “C” part only need to learn how to enter the arena per the notes.

Costumes

One more, please remember to review the guidelines for costumes and make sure your group is following ALL of them. As you well know, while we are providing props for all the dances, costumes (including head coverings) are the responsibility of each group.

As a reminder, Veteran men wear straw hats for their dances. And student girls need to have crowns, flower wreaths, and scarfs (for Medkirčiai).

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

Comments are closed.

Featured Sponsors