Comments are off for this post

XV TSS 16: Pasitarimas ir keli maži patikslinimai / Saturday Webinar and a few notes

2016.6.7

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Trys svarbūs dalykai.

Keli patikslinimai

Yra keli maži patikslinimai keliose šokiuose. Atsiprašau kad ankščiau jų nepagavome, ir dėkoju už visą kantrybę ir lankstumą. Viską mėginome peržiūrėti, ir tikrai stengiamės kad kuo mažiau jų būtų, nes žinome kad jau mažai repeticijų liko.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Primenu, kad rasite ir tiktai pakeistus lapus ( „20160607 Pakeitimai“ folder) ir pilnus brėžinius jei juos dar neatsispausdinote („20160607 Aikstes breziniai v06“ folder).

Kas pasikeitė:

 • Jerubėlė – Jauniai šonais sueina bėgamuoju žingsniu (p. 3), ir reikėjo pakeisti išėjimo takus (p. 12)
 • Kupolinis – Buvo klaidingai surašyta Vyrensiųjų vyru suėjimo tvarka (p. 5-8).
 • Šventinė polka – čia ne pakeitimas, bet tik primenu 12ajame puslapyje Antrojo varianto šokėjams prisiminti kad vaikinai merginas pakelia tiktai 1 kartą.
 • Malūnas – apkeitėme Malūno (79) ir Spindulio (117) kvadratus. Kitiems tai nepadaro skirtumo.
 • Šokėjų pristatymas – Versmė, Rusnė, Aidas prisistato kartu.

Suktinis / Finalas

Gavome kai kurių klausimų apie Finalą. Kad būtų aiškiau, su daugiau detalių parašėme kaip kiekvienas posmas atrodo viename kvadrate (žiūr. „20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“). Svarbiausia kad šokėjai mokėtų eigą, o sujungimus susirepetuosime visi kartu.

Pasitarimas ši sekmadienį

Kaip minėjau, norėjome duoti proga pasitarti ir su organizacinio komiteto atstovais. Taip pat jei reikės, bus proga ir apie programą pasitarti. Kaip ir praeitą karta padarysime įrašą, ir taip pat stengsimės išsiųsti santrauka, nes žinom kad laikas netinka visiems.

Toj pačioje DropBox vietoje, kartu su repeticijų tvarkaraščiu rasite ir papildomos informacijos (žemėlapių, arenos / tunelių schematikų ir t.t.). Apibudinsime per pokalbį.

Šeštadienį, balandžio11, 11am. Telefonu, skambinkite:

Iš JAV: 860 970 0010; Passcode: 980518268
Iš Kanados: 1 647 977 2648; Passcode: 980518268
Iš Kitų Šalių: http://e.oliverwyman.com/supportapp/conf/jmmobile.htm?confid=980518268, Passcode: 980518268

Mes per internetą rodysime žemėlapius kai kur jei reikės, tai patariam taip pat prisijunti:

https://join.me/tomas.mikuckis

Darbotvarkė:

 1. Klausimai organizaciniui komitetui – bendri klausimai
 2. Klausimai apie vakarines programas
 3. Pasitarimas – šokiai, repeticijos, ir taip toliau

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.7

Dear dance teachers and directors –

Three important notes.

A few updates

There are a few small adjustments in a few dances. Sorry that we previously missed these, and thank you for all your patience and flexibility. We’ve tried to review them all, and are trying to minimize any additional ones, since we recognize how little rehearsal time there is left.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

The few specific pages that changed are posted (“20160607 Pakeitimai” folder) as well as updated in the latest complete set of notes (“20160607 Aikstes breziniai v06” folder).

What changed:

 • Jerubėlė – The dancers enter running (p. 3), and their paths for exiting at the end have been changed (p. 12)
 • Kupolinis – There was a mistake in the order the Adult men line up (p. 5-8).
 • Šventinė polka – Not a change, but just a reminder on p 12 that the dancers doing the
 • second version only lift the girls once (per the updated notes from a few months back).
 • Malūnas – we swapped the spots of Malūnas (79) and Spindulys (117). Shouldn’t impact anyone else.
 • Presentation of dancers – Versmė, Rusnė, and Aidas enter together.

Suktinis / Finalas

We received some questions on the finale. To help clarify and make it easier, we have made a “cheat sheet” packet that draws out in detail what a single square of dancers looks like throughout each part (find it in „20160607 Sokeju pristatymas ir finalas“ folder). We will have time to rehearse connecting everything together, but please make sure your dancers are comfortable with the different steps and order.

Phone call / webinar

As I mentioned, we wanted to give the opportunity to consult with representatives of the organizing committee. Also, if necessary, we can answer any remaining questions about the program. As before, we’ll provide a recording and summary, since we know the time does not work for everyone.

In DropBox in place, along with the rehearsal schedule, you will find additional information (maps, arena / tunnel diagrams, etc.). We’ll review these briefly.

On Saturday, June 11, 11am. By phone, call:

From the US: 860 970 0010; Passcode: 980518268
From Canada: 1 647 977 2648; Passcode: 980518268
From other countries: http://e.oliverwyman.com/supportapp/conf/jmmobile.htm?confid=980518268,

Passcode: 980 518 268

We’ll display some of the maps and other info if necessary on a webinar, so please join if you would like:

https://join.me/tomas.mikuckis

Agenda:

 1. Questions for organizing committee related to schedule of events
 2. Questions on evening programs
 3. Questions on dances

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

Comments are closed.

Featured Sponsors