Comments are off for this post

XV TSS 15: Šokėjų Įėjimas ir Repeticijų Tvarkaraštis / Introduction of Dance Groups and Rehearsal Schedule

2016.6.4

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Jau liko tiktai vienas mėnuo iki šventės! Rašome su svarbia informacija.

Šokėjų įėjimas ir kelios svarbios pastabos

Siunčiame šokėjų įėjimo eiga, kuri vyks per šventės atidarymą. Taip pat ši informacija bus tuoj sudėta į šventės tinklapį.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Yra labai svarbu kad visi susirepetuotų įėjimą namuose. Šventėję pranešėjo balsas bus iš anksto įrašytas ir pritaikytas prie muzikos, tai reikia pristatymą šokti lygiai taip kaip aprašyta, kad viskas teisingai susijungtų.

Šventėje, kaip įprasta iš praėjusiu kelių švenčių, bus parūpintas plakatas kiekvienai grupei.

Taip pat, jūsų dėka suradome kelias (tikėkimės paskutines!) mažas klaideles aikštės brėžiniuose. Rasite ir tiktai pakeistus lapus ( „20160604 Pakeitimai“ folder) ir pilnus brėžinius jei juos dar neatsispausdinote („20160604 Aikstes breziniai v05“ folder).

Kas pasikeitė:

 • Jerubėlė – Grupės 31 (Gintaras) ir 41 (Grandis) turi iš aikštės iššokti kitokia kryptimi, kaip pažymėta 12-ame puslapyje. Pačiame šokyje jokių pakeitimų nėra.
 • Kalvelis – Grupei 155 (Malūnas) pataisėme perėjimą į Patrepsėlį. Kitiems jokių pakeitimų nėra.
 • Patrepsėlis – Primename visiems kad pakeitėme I-ojo posmo 1-osios muzikos dalies judesius aprašyme, ir reikia į naujausią aprašymą pasižiūrėti, patikrinti kad šokėjai teisingai šoką (vietoj kad šokti pagrindinį junginy du kartus pirmyn, dabar šokame vieną kartą pirmyn, ir vieną kartą į gilumą). Taip pat, pastebėjome kad aprašyme buvo klaida 3-iajame piešinyje, tai jį irgi pataisėme. Visi kreipkitės į aprašymo „v05“ variantą, kurį irgi įkėlėm į Dropbox.
 • Malūnėlis-Malūnas – 12ajame puslapyje sumaišėme 117 ir 129 grupių vietas. Dabar pataisyta. Šokyje jokių pakeitimų nėra.
 • Medkirčiai – Šventėje gros ir 7-oji muzika. Šokėjai, atšokę į pabaigos figūra, 16 taktų spyruokliuos abiem kojom vietoje, smagiai supdami rankas pirmyn ir atgal, iki kol muzika pasibaigia.
 • Ak, norėtum grįžti – 4 puslapio pastabose buvo mažas typo (parašyta 112 vietoj 122), bet brėžinys teisingas.

Taip pat, nufilmavome Ak, norėtum grįžti išėjimą, patikslinti tiems kurie turėjo klausimų: https://www.youtube.com/watch?v=DTwI7_kUnvE

Repeticijų grafika šventėje

Taip pat siunčiame repeticijų tvarkaraštį. Repeticijų laikas labai ribuotas, ir labai norime mėginti baigti anksti, tai prašome kad visi šokėjai atvyktų ir būtų pasiruošę 30 minučių iš anksto.

Salės grindys yra cementinės, tai siūlome kad šokėjai nešiotų patogius sportinius batus. Tikimės kad visos grupės yra sugalvojusios įdomius repeticijų marškinėlius – nekantriai laukiame pamatyti ką šiais metais sugalvojote.

Tuneliuose bus vandens stotys, bet raginame šokėjus atvykti su vandens bonkomis, kurias galėsite pripildyti. Pietūs bus parūpinti šeštadienio repeticijoje. Penktadienį prašome pavalgyti prieš atvykstant ar su savimi atsivešti užkandžių.

Sekantys mokytojų pasikalbėjimai

Šį ateinantį šeštadienį, birželio 11, 11am eastern, turėsime antrą mokytojų pasikalbėjimą. Dalyvaus Linas Orentas, organizacinio komiteto pirmininkas, atsakyti kokių būtų klausimų apie savaitgalio renginius. Taip pat bus proga pasitarti apie likusius klausimus, kurie susieję su programa. Kaip ir praeitą kartą, numatome padaryti garso įrašą tiems kurie negali dalyvauti.

Šventėje, ketvirtadienį, birželio 30, 7-9pm, turėsime neprivalomą mokytojų ir vadovų susitikimą. Bus proga pasitikslinti ir atsakyti kokių likusių klausimų. Galėsite užsukti bet kada per šį laikotarpį pasikalbėti individualiai (nereikia išbūti pilnam laikui). Pranešime tikslią vietą, Hilton viešbutyje, kai žinosime.

Atributika ir šokėjų rūbai

Primename, kad šventėje bus parūpinta visa šokių atributika:

 • Saulale, kelk skraistės ir suknelės
 • Blezdingėlės nosinaitės
 • Vyšnių sodelio šakos
 • Per giria, girele gėlės
 • Vėjo malūnėlio malūnėliai
 • Tolkašokio sruogos
 • Jerubėlės rankšluosčiai
 • Abrūsėlio abrūsai
 • Pukietkos skaros (Pukiektos šokėjams, ir visiem Varžytuvių polkos Jauniams)
 • Varžytuvių polkos nosinaitės
 • Ak norėtum grįžti žibintai
 • Kupolinio verbos ir stebulės

Atributika kiekvienai grupei bus sudėta į dėžes, ant kurių bus užrašyti grupių vardai. Tas dėžes reikės prieš kiekviena repeticija atsiimti iš nurodyto kambario („check out“) ir po repeticijos ir po koncerto sugražinti („check in“). Taip pat, labai prašome priminti savo šokėjams kad tiktais imtųsi ir naudotųsi savo grupės atributiką. Mes turėsime tiktai labai labai ribuotą skaičių atsarginių gabalų, tai prašome būti atsargūs.

Visi šokėjai turi patys atsivežti:

 • Tautinį kostiumą, šokimo batus, ir nurodyta galvos apdangą (prisiminkite vėl pasižiūrėti į visus nurodymus)
 • Vainikus nešioti vietoj karūnos (visos merginos kurios šoką Per giria, girele, Jadvygos polka, Kupolinio šokėjų dalį)
 • Baltas skaras apdengti galvas (visos merginos kurios šoka Medkirčius)
 • Šiaudines skrybėles (visi Pagyvenusiųjų grupių vyrai)
 • Baleto batukus ir odinius pririšimus (Saulale, kelk merginos)

Mokytojų ir vadovų apranga

Labai raginame ir prašome kad visi mokytojai ir vadovai dėvėtų tautinius rūbus, praturtinti šokių grupių pristatymo ir finalo vaizdus. Jei rūbų neturite, siūlome mėginti pasiskolinti. Kitaip, reikalaujame kad mokytojai rengtųsi juodu ar tamsiai pilku kostiumu („business formal“).

Šventės eiga

Taip pat DropBox rasite santrauką visos šventės veiksmo („20160604 Sventes santrauka“ folder). Pastebėsite kad šventės eiga seka muzikos įrašus, kurie yra sudėti į DropBox ir numeruoti grojimo eiga. Šventėje visos pranešėjo kalbos vyks tam tikrai muzikai begrojant. Vienintelės pauzės bus plojimams.

Šokėjų vietos per programą

Salės tunelių erdvė yra labai didelė, tai bus patogu tenai laukti repeticijų ir koncerto metu. Pagyvenusiems ir Vaikams bus galimybė tam tikroje vietoje salėje pasėdėti per antrąją dalį, kai jie bus pabaigę savo šokius ir prieš sugrįžtant finalui.

Jauniai, Jaunimas, ir Vyresnieji turės per visą programą likti tuneliuose. Juose ant ekranų bus rodoma gyvai šventės video („live feed“) kad būtų proga pasižiūrėti. Pertrauka bus labai trumpa (tiktai 10 minučių), ir šokėjai turės greitai persigrupuoti iš Malūno išėjimo Džiūno suėjimui, tai lipti į salę nebus progos.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.6.4

Dear dance teachers and directors –

We are just under a month from švente! There is a lot of important information in this e-mail for you.

Presentation of dance groups and a few minor notes

We are circulating all the information on the presentation of dance groups, which will occur during the opening of the švente. This information will also soon be posted on the website, but for now you can find it in the same DropBox folder as where we have been posting everything else.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

It’s very important that you prepare and practice it at home. During the performance, all narration will be pre-recorded and timed to the music, so all groups need to follow the instructions on the number of steps carefully so that everything would join up correctly.

For the presentation, you will be provided a placard with your group’s name, similar to prior festivals.

Also, thanks to a number of you, we found a few small errors (hopefully the last ones) in the arena choreography. You can find the specific pages that changed (“20160604 Pakeitimai” folder) as well as the latest up-to-date complete set of notes (“20160604 Aikstes breziniai v05” folder).

What changed:

 • Jerubėlė – Groups 31 (Gintaras) ir 41 (Grandis) have to exit at the end of the dance in a different direction, as now noted on page 12. There are no changes for anyone during the actual dance.
 • Kalvelis – We adjusted the transition to Patrepsėlis for Group 155 (Malūnas). No changes anywhere else for anyone else.
 • Patrepsėlis – Please remember that last month we changed the choreography for the first music of the first verse. Please check that your dancers are dancing correctly – the sequence of steps is now performed toward the audience once and then away from it once (rather than forward twice). Also, we caught an error in the 3rd diagram in the original choregraphy, which we have fixed, although assume that most groups have been already dancing it correctly. Please refer to the corrected dnce notes “v05” which we also included in the DropBox folder.
 • Malūnėlis-Malūnas – On page 12 there was a typo and the numbers of groups 117 and 129 were swapped on this page only. We’ve corrected this. No other changes for anyone.
 • Medkirčiai – As you will note in the recording, the 7th part of the music plays at the end of the dance. The dancers, having danced to the final figure, for 16 measures jump up and down on 2 feet in place, swinging their arms forward and back, until the end of the music.
 • Ak, norėtum grįžti – Page 4 had a minor typo on the notes (112 should be 122), but the illustration was correct.

Also, we have filmed the exit for Ak, norėtum grįžti to help clarify any questions you may have:

https://www.youtube.com/watch?v=DTwI7_kUnvE

Rehearsal schedule

We are also sending a detailed rehearsal schedule. Rehearsal times are very limited (especially Friday), and we really want to try to finish on time if not early, so we please ask that all dancers would arrive 30 minutes before their scheduled times.

The arena floor is made of cement, so we recommend bringing athletic shoes to wear for practice. We assume you have all been hard at work designing t-shirts to wear to the rehearsals, and we can’t wait to see what creative ideas you have come up with!

In the tunnels there will be water stations, but we suggest bringing water bottles which you can then refill there. Lunch will be provided on Saturday. On Friday, we recommend eating before coming to rehearsal, or brining some food or snacks with you.

Additional teachers’ meetings

This Saturday, June 11, 11am eastern, we will have a second teleconference. Linas Orentas, the president of the organizing committee, will be on hand to answer any questions you may have about the broader set of weekend events. This will also be an opportunity to quickly address any outstanding questions related to the program. Like last time, we will aim to make a recording available shortly thereafter for those who cannot attend.

In Baltimore, Thursday, June 30, 7-9pm, we will have an optional teacher and director meeting. This will be a chance to check on any outstanding questions related to the program. You can come by any time during these hours (no need to stay the whole time). The exact location, in the Hilton hotel, will be announced once it is confirmed.

Props and costumes

We remind you, that you’ll be provided with all dance props:

 • Saulale, kelk scarves and dresses
 • Blezdingėlė kerchiefs
 • Vyšnių sodelis tree branches
 • Per giria, girele flowers
 • Vėjo malūnėlis windmills
 • Tolkašokis yarn bundles
 • Jerubėlė towels
 • Abrūsėlis twels
 • Pukietka scarves (for Pukietka dancers and all Jauniai dancing Varzytuviu polka)
 • Varžytuvių polka kerchiefs
 • Ak norėtum grįžti lanterns
 • Kupolinis “verbos” and “stebulės”

Props for each group will be put into boxes labeled with each group’s name. You will be responsible before each rehearsal and the performance to come and “check out” your props from a designated prop room, and then to “check in” your props after the rehearsal and performance. Also, plesae remind your dancers to only use your group’s props. We have very, very limited extras, so please be careful with yours.

All dancers are responsible for bringing the following:

 • National costume, dance shoes, and the necessary headware (please look back to the guidelines circulated earlier this year)
 • Crowns of flowers to wear instead of crowns (all girls dancing Per giria, girele, Jadvygos polka, Kupolinis dancer’s part)
 • White scarves to wear on head (all girls dancing Medkirčiai)
 • Straw hats (all Veteran group men)
 • Ballet shoes and leather laces (Saulale, kelk girls)

Teacher and director apparel

We strongly encourage and ask that all teachers and directors wear Lithuanian national costumes, to enhance the look of the presentation of dancers and the finale. If you do not have a costume, we suggest you try to borrow one. Otherwise, we require that teachers wear black or dark grey suits or similar “business formal” apparel.

Run of show

In the DropBox folder you will also find a summary of the entire sequence of the program (“20160604 Sventes santrauka” folder). Note that the order is the same as the numbering of the mp3 music that is in DropBox. All announcer text will occur overlaid to various existing music tracks. The only pauses in the show will be for applause.

Dancer locations during the concert

The arena has very large, wide tunnels and hallways, so there will be plenty of space for all dancers during the rehearsals and concert. The Veteran and Children’s groups will have the option to sit up in the stands during the second act, having finished their dances and before returning for the finale.

Youth, Student, and Adult groups will have to remain in the tunnels, given the order of the show. There will be video screens showing a live feed of the performance throughout the backstage area, giving everyone an opportunity to see parts of the show they are not in. The intermission will be very very short (only ten minutes), and because the dancers will be having to quickly transition from Malūnas to the entrance for Džigūnas, there will not be an opportunity to leave the backstage area.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė / XV Lithuanian Folk Dance Festival

Repeticijų Tvarkaraštis / Rehearsal Schedule

Penktadienio rytas / Friday morning

Hilton Baltimore, Key Ballroom

Šokėjai turėtų atvykti 15 minučių prieš nurodytą laiką. / Dancers should arrive 15 minutes prior to their scheduled time

Laikas / Time Grupės / Groups Šokiai / Dances
8am Prologo merginos / Prologue dancers Prologo Įžanga

Saulale, kelk

Blezdingėlė ir priešokis

8:45am Tolkašokio merginos / Tolkašokis Dancers Tolkašokis
9:15am-10am Grandis ir Sambūris Subatvakario centrinės 3 grupės

 

Penktadienis / Friday

Royal Farms Arena

Reikia atvykti 30 minučių prieš nurodytą laiką, ir numatyti pasilikti bent 30 minučių vėliau jeigu repeticija vėluoja. / Dancers must arrive 30 minutes prior to their scheduled times, and should be prepared to stay 30 minutes later if needed.

Laikas / Time Grupės / Groups Šokiai / Dances
10:30am Salė atsidaro / Doors open
11am Vaikai, Pagyvenusieji / Kids, Veterans Pasėjau kanapę

Kalvelis

Patrepsėlis

Barborytė

Vėjo malūnėlis

12pm Vyresnieji, Pagyvenusieji / Adults, Veterans Saulės vartai

Pirmoji kelionė – Vyšnių sodelio suėjimas

Vyšnių sodelis

Per giria, giręlę priešokis

Jadvygos polka priešokis

12:30pm Vyresnieji / Adults Kubilinis

Trečioji kelionė – Ak norėtum grįžti suėjimas

Ak, norėtum grįžti

Subatvakaris

1pm Jauniai / Youth Landytinis

Jerubėlė

1:20pm Jauniai, Jaunimas / Youth, Students Abrūsėlis

Pukietka

Varžytuvių polka

1:45pm Jauniai, Jaunimas, Vyresnieji / Youth, Students, Adults Sventine polka

Finalas – suktinis

2:15pm Jaunimas, Vyresnieji / Students, Adults Malūnėlis-Malūnas

Kupolinis

3pm-5pm Jaunimas / Students Per girią girelę

Jadvygos polka

Antroji kelionė – Džigūno suėjimas

Džigūnas

Medkirčiai

Tolkašokis

Aštuonnytis

Liuoksinis

 

Šeštadienis / Saturday

Royal Farms Arena

Reikia atvykti 7:30, kad repeticija prasidėtų tiksliai 8am. / Dancers must arrive at 7:30, so that the rehearsal may start exactly at 8am.

Laikas / Time Grupės / Groups Šokiai / Dances
7:30am Salė atsidaro / Doors open
8am-1pm Visi / Everyone Prologas

Pirmoji Dalis

Antroji Dalis

Trečioji Dalis

11:30am Vaikai, Pagyvenusieji / Kids, Veterans Pietūs
1pm Jauniai, Jaunimas, Vyresnieji / Youth, Students, Adults Pietūs
1:30pm Vaikai, Payvenusieji, ir visi šokantys finalo C dalį / Kids, Veterans, and all dancers in group C in the finale Finalas
1:45pm Visi Šokėjų pristatymas
2-5pm Visi Generalinė repeticija
5-6pm Jei reikės / if needed – visi Apdailinimas / Final adjustments

 

Comments are closed.

Featured Sponsors