Comments are off for this post

XV TSS 14: Keli aikštės brėžinių patikslinimai / A few arena choreography corrections and clarifications

2016.5.26

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Aikštės brėžinių patikslinimai

Turėjome pataisyti keletą aikštės brėžinių. Viskas tuo bus ir sudėta į šventės tinklapį, bet kol kas rasite čia:

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Jei jau atsispausdinote senus brėžinius, „20160522 Pakeitimai“ folder rasite tiktai tuos puslapius, kurie pasikeitė. Jeigu dar ne, viskas taip pat yra pataisyta pilnuose brėžiniuose („20160522 Aikstes breziniai v04“ folder)

Kas pasikeitė:

 • Vyšnių sodelis – 111 grupė šoks už 145, ir taip pat keli puslapiai negerai atsispausdino, taip pataisėme. Kitiems nėra pakeitimų.
 • Jadvygos polka – 111 grupė šoks už 145. Kitiems nėra pakeitimų.
 • Kalvelis – 111 grupė šoks už 145. Taip pat patikslinom kaip pereiną pagyvenusieji į Patrepsėlio pradžią.
 • Patrepsėlis – 155 šoks už 145. Kitiems nėra pakeitimų.
 • Tolkašokis – viename lape buvo nukirsti numeriai, tai perspausdinome. Bet pakeitimų nėra.
 • Aštuonnytis – buvo klaida brėžinyje pirmojo posmo greitoje dalyje. Taip pat, šokėjai dabar iššoks iš aikštės bėgamuoju žingsniu, pagal Jerubėlės muziką.
 • Varžytuvių polka – pakeitėme kaip Pirmojo varianto merginos atšoka į aikštę, kad suspėtų.

Muzika

Rasite sudėtą naują muziką. Tarp kitko, dabar jau turime šventei įgrotus variantus Pasėjau kanapę, Vėjo malūnėlis, Jerubėlė, Saulės vartai, Medkirčiai, Varžytuvių polka.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.5.26

Dear dance instructors and teachers –

Arena choreography corrections

We had to correct a few sets of arena choreography notes. Everything will be posted to the website shortly, but until then you may find it here:

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

If you already printed the previous versions, in the „20160522 Pakeitimai“ folder you will find copies of just the pages that have changed. If you haven’t, the full set of corrected notes is also posted („20160522 Aikstes breziniai v04“ folder), with a note on each page that has been updated.

What has changed:

 • Vyšnių sodelis – 111 will replace 145, and we’ve rescanned afew pages where the numbers got cut off. No other changes.
 • Jadvygos polka – 111 will replace 145. No other changes.
 • Kalvelis – 111 will replace 145. We also clarified how the veterans transition to the start of Patrepsėlis.
 • Patrepsėlis – 155 will 145. No other changes.
 • Tolkašokis – one page had some numbers cut off, which we re-scanned. But no changes otherwise.
 • Aštuonnytis – there was a mistake in the fast music of the first verse. Also, the dancers will now run out during the start of “Jerubėle” to that dance’s fast music.
 • Varžytuvių polka – we’ve adjusted how the girls of the first version enter the floor, so that they would make it to their spots on time.

Muzika

You’ll also find the latest music in this folder. Among other things, we now have new recordings of Pasėjau kanapę, Vėjo malūnėlis, Jerubėlė, Saulės vartai, Medkirčiai, Varžytuvių polka.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

Comments are closed.

Featured Sponsors