Comments are off for this post

XV TSS 13: Aikštės brėžinių aptarimo santrauka / Arena choreography webinar summary

2016.5.13

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Ačiū labai visiems už dalyvavimą praeitą savaitgalį.

Pataisymai

Čia rasite sudėtus naujausius brėžinius (pažymėt pirmame lape jeigu yra pakeitimas), taip pat keleta patikslintų šokių aprašymų (atradom vietų kur reikėjo kai kurius dalykus patikslinti).

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Svarbiausios pastabos:

 • Saulele kelk – keletą mažų patikslinimų
 • Blezdingėlė – patikslinome kada merginos sueina
 • Saules vartai – įvairi pakeitimai, daugiau detalėm parodėm kaip sustoti įėjimui kad šokis būtų panašus į sceninį variantą
 • Vyšnių sodelis – pataisymai 5 ir 9 puslapiuose
 • Per giria girelę – pataisėm priešokio aprašymą
 • Kalvelis – 8 puslapyje patikslinome nušokimą į Patrepsėlį
 • Vėjo malūnėlis – aiškiau atspausdinome 1 puslapį
 • Malūnas – pakeitėm kelias grupių vietas
 • Medkirčiai – pataisymas 3 puslapyje
 • Kubilinis – pataisėm vieną kitą klaidą grupių skaičiuose
 • Aštuonnytis – mažas pataisymas 6 puslapyje
 • Kupolinis – įėjimo grupių sustojimas pataisytas
 • Kituose šokiuose – pataisėm mažas klaidas kurias atradome per pokalbi.

Patikslinome taip pat originalius šokių aprašymus šitiem šokiam: Ak norėtum grįžti, Kalvelis, Kupolinis, Jadvygos polka, Patrepsėlis, Šventinė polka, Vyšnių sodelis.

Videos

Čia yra videos, kuriuos turėtų padėti su aikštės brėžiniais:

Saulės vartai – https://www.youtube.com/watch?v=L7GcAs_pCjI

Saulele, kelk įžangos žingsniai (1 mergina iš kiekvienos grupės) – https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A

Pirmos dalies įžanga / Vyšnių sodelio suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=5dSn4lcoRrM

Per giria, girele priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=1E4EoXnSb4M

Jadvygos polka priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=4GSnDcvfRYU

Antros dalies įžanga / Džigūno suėjimas merginom – https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY

Trečios dalies įžanga / Ak norėtum grįžti suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZWEMa3pl8

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.5.13

Dear dance instructors and teachers –

Thank you so much for joining the conference call last week.

Corrections

You will find the updated arena choreography (each file that changes has a note on the first page), as well as a few corrected sets of dance notes.

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Important notes:

 • Saulele kelk – a few clarifications
 • Blezdingėlė – clarified when the girls enter
 • Saules vartai – various corrections throughout, more details showing how to line up so that the dance stays more similar to the original version
 • Vyšnių sodelis – corrections on page 5 and 9
 • Per giria girelę – corrected to the role the adults do
 • Kalvelis – clarified the transition to the next dance on page 8
 • Vėjo malūnėlis – higher-quality scan of the first page
 • Malūnas – a few changes in where groups dance
 • Medkirčiai – correction on page 3
 • Kubilinis – corrected a few typos in the group numbers
 • Aštuonnytis – small typo fix on page 6
 • Kupolinis – corrected the order groups enter
 • Other dances – various small corrections (please check all your dancs)

You’ll also find a folder with a few corrections to the original dance notes for the following dances: Ak norėtum grįžti, Kalvelis, Kupolinis, Jadvygos polka, Patrepsėlis, Šventinė polka, Vyšnių sodelis.

Videos

Here are a few additional videos that should help:

Saulės vartai – https://www.youtube.com/watch?v=L7GcAs_pCjI

Saulele, kelk įžangos žingsniai (1 mergina iš kiekvienos grupės) – https://www.youtube.com/watch?v=eFTRrqs_M9A

Pirmos dalies įžanga / Vyšnių sodelio suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=5dSn4lcoRrM

Per giria, girele priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=1E4EoXnSb4M

Jadvygos polka priešokis – https://www.youtube.com/watch?v=4GSnDcvfRYU

Antros dalies įžanga / Džigūno suėjimas merginom – https://www.youtube.com/watch?v=1rjdhvxqwpY

Trečios dalies įžanga / Ak norėtum grįžti suėjimas – https://www.youtube.com/watch?v=Z2ZWEMa3pl8

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

Comments are closed.

Featured Sponsors