Comments are off for this post

XV TSS 11: Aikštės brėžinių pataisymai / Arena choreography updates

2016.5.2

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai –

Norime jūsų dėmesį atkreipti į kelis svarbius pataisymus ir pakeitimus aikštės brėžiniuose.

Medžiagos vieta

Viskas tebėra čia (public DropBox folder):

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Pakeitimai ir pataisymai

Dėkojame visiems už klausimus. Pastebėsite kad keli šokiai yra pakeisti (pažymėta dabar „v02“ – seni variantai išimti, ir pas save galite ištrinti):

 • Pasėjau kanapę, Kalvelis, Barborytė, Vėjo Malūnėlis – Visose vaikų šokiuose turėjome padaryti keletą pakeitimų, įskaitant grupių kvadratuose. Prašome kad visi vaikų mokytojai pasižiūrėtų kuo greičiau.
 • Kalvelis / Patrepsėlis – Patikslinome kaip pagyvenusieji šokėjai sueina į Patrepsėlio pradžią.
 • Džigūnas ir Medkirčiai – Įtraukėme dar du ratelius Džigūnui, ir tai pakeičia kai kurias grupių šokimo vietas Medkirčiuose.
 • Kubilinis – Kai kurių grupių šokimo vietai pakeisti.
 • Jerubėlė – Aiškiau patikslinome kaip vaikinai laiko rankšluosčius sueidami į sceną.
 • Landytinis – Buvo klaida grupių sustojimo puslapyje, dabar pataisyta kaip šokėjų porus sustoja.
 • Kupolinis – Buvo klaida vyrų dainininkų sustojimo eigoje, kurią pataisėm. Taip pat kelių grupių kvadratai buvo pakeisti. (Pastaba: Yra galimybe kad po salės aplankymo šią savaitę reikės dar vieną kitą dalyką pataisyti – siūlome laukti iki penktadienio gegužės 6 galutiniam variantui).
 • Šventinė polka – Netyčia buvo dvi variantai paskutinės figūros įdėti. Dabar rasite tiktai vieną.
 • Finalas / Suktinis – Pakeitėm kelias grupių vietas.

Sąlyginė muzika

Pataisėme „Kubilinį,“

Prašymai

Primenu, kadangi dar ne iš visų gavome atsakymus, kad turime tris prašymus visiems:

 1. Kiekvienos grupės vadovas per e-mail Tomui patvirtintų kad gavo ir pasisekė atidaryti savo grupės brėžinius.
 2. Peržiūrėti ir patvirtinti tame e-mail kad esate pasiruošę tuos šokius šokti šventėje.
 3. Kai pradėsite su brėžiniais dirbti, parašyti jei randate klaidų ar neaiškumų.

Ačiū,

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2016.5.2

Dear dance instructors and teachers –

Please note a few important corrections and changes in the arena choreography.

Materials location

Everything has been posted in the same location (public DropBox folder):

https://www.dropbox.com/sh/kmk1x0d1dyuonzn/AADNb6MdroYtNcRWYo_hpehia?dl=0

Changes and corrections

Thank you for all the questions and requests for clarification. You will notice that several dances have been updated (now marked as “v02” –the old versions have been removed, please replace your files with these corrected ones):

 • Pasėjau kanapę, Kalvelis, Barborytė, Vėjo Malūnėlis – There have been changes in all the kids dances, including locations where groups dance. We ask that all dance teachers review as soon as possible.
 • Kalvelis / Patrepsėlis – We have clarified how the veteran dancers transition to the starting position for Patrepselis.
 • Džigūnas ir Medkirčiai – We have added two additional groups to Džigūnas, which has resulted in some changes in location for Medkirčiai.
 • Kubilinis – Some group locations have been changed.
 • Jerubėlė – We have clarified how the boys hold the towels as they enter the floor.
 • Landytinis – There was an error in the numbering for how the couples line up to enter, this has been corrected.
 • Kupolinis – There was an error in the order in which the adult men enter, which was corrected. Also, a few group locations have been changed. (Note: There is a change for further changes this week, after our visit to the arena. We will have further updates if needed by Friday May 6).
 • Šventinė polka – We accidentally had two versions of the ending posted. Now you’ll find only the correct one.
 • Finalas / Suktinis – A few group locations have been changed.

Draft music

The music for “Kubilinis” was updated to a cleaner version.

Requests

Reminder, as we have not heard back from everyone, that we have three requests:

 1. Each group’s director confirm by e-mail to Tomas that you have been able to access and download the relevant dance information for your group.
 2. Read over and review in that same email that you have found all your spots and will be prepared to do those dances.
 3. As you start working with these materials, let us know if you find any mistakes or areas of confusion.

Thanks!

Tomas

Tomas Mikuckis
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
Sigita Barysienė, Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Simona Užaitė, Vilija Yčaitė
XV Tautinių Šokių Šventės Kūrybinė Grupė

Comments are closed.

Featured Sponsors